Kroken testet det I P5-lunchen!
Guro fra Storbymorgen stilte (noe motvillig) opp som forsøkskanin, se hva som skjedde her!
Flere kanaler