Pressebilder

Dyveke Skauge

Programleder

Foto: Rune Bendiksen