Bakgrunnen for rapporten til TØI er hva som skal til for at folk går mer.

Og da er konklusjonen at syklistene og fotgjengerne ikke fungerer særlig godt sammen.

Forøvrig slår TØI fast at dersom vi ønsker at folk skal gå mer må fortauene være i god stand og være uten hindringer.

Flere kanaler