Det viser sesongjusterte tall fra Nav og Statistisk sentralbyrå.

Det tilsvarer en økning på 1,1 prosent fra forrige kvartal.

Tallene er korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa.

Flere kanaler