Sverige, Nederland og Tyskland avslutter sine treningsoppdrag og trekker sine soldater ut av landet.

Norge blir foreløpig værende, men setter i gang tiltak for å sikre norsk personell.

Oberstløytnant Ivar Moen i Forsvarets operative hovedkvarter sier til NTB at sikkerhetssituasjonen har endret seg og trusselbildet er blitt mer utfordrende.

Flere kanaler