Det har Høyesterett slått fast, etter å ha forkastet en anke i en sak som reiste spørsmål ved om en sexdukke er omfattet av straffeloven.

Kripos slo i 2017 alarm om innføring av små sexdukker, og flere personen har i ettertid bitt dømt for å ha bestilt sekualiserte barnedukker

Flere kanaler