Samlet har de ikke hatt en dårligere oppslutning siden april 1995.

Høyre går mest tilbake fra den forrige målingen, som ble laget i begynnelsen av valgkampen i august. Partiet får en oppslutning på 20,2 prosent, en tilbakegang på 2,3 prosentpoeng.

Flere saker

Flere kanaler