Rektor ved Notre Dame mener det er viktig å vise at katedralen fortsatt er levende og åpen.

Messen blir holdt i et lite sidekapell 15. juni. Av sikkerhetsgrunner blir det rundt 20 personer som får være til stede.

Den blir også sendt på TV.

Flere saker

Flere kanaler