VIL HA BEDRE NORSKKUNNSKAPER:
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener mange barn er for dårlige i norsk ved skolestart. Her er han på Grorud skole i Oslo.
VIL HA BEDRE NORSKKUNNSKAPER: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener mange barn er for dårlige i norsk ved skolestart. Her er han på Grorud skole i Oslo. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:44
Alle kommuner blir nå pålagt å vurdere barns norskkunnskaper før de begynner på skolen.

Det er et av tiltakene regjeringen kommer med i stortingsmeldingen Tett på – Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Den lanseres fredag og målet er ifølge regjeringen å gi alle barn i barnehager og skoler et godt tilpasset og inkluderende pedagogisk tilbud.

Skjer fra 2021

Kommunene skal få et verktøy for å kartlegge norskkunnskapene allerede i barnehagen og deretter skal barna deles opp etter nivå.

- I dag er det alt for mange barn som begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk. Derfor vil vi gi kommunen en plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper. Og så vil det bli gjennomført kartlegging der det er nødvendig og de barna som trenger hjelp skal få det, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner til P4-nyhetene.

Etter planen skal verktøyet kommunene skal bruke være klart våren 2021, og regjeringen tar sikte på at kommunens plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart blir iverksatt fra 1. august 2021. 

Også utenom barnehager

Kartleggingen vil gjelde alle barn.

- For mange vil det være naturlig å gjøre det i barnehagen, men kommunene må sørge for at de barna som ikke går i barnehage får vurdert sine norskkunnskaper og sørge for at også de får hjelp, sier kunnskapsministeren.

Målet er, ifølge kunnskapsministeren, at barn skal kunne snakke og forstå norsk så godt at de kan trives og utvikle seg i lek og lærling sammen med andre barn og voksne. 

- Det er viktig at alle barn får et best mulig utgangspunkt når de begynner på skolen, avslutter Sanner.


Flere saker

Trafikken har økt i Oslo Stadig mer tyder på at vi nærmer oss en mer normal hverdag. Torsdag 28.05 2020
Venter langvarig nedgang for byggenæringen Aktiviteten i bygge- og anleggsmarkedet ventes å synke med totalt 4 prosent i år. Torsdag 28.05 2020
Tangen kan måtte vente I dag klokken 12 offentliggjør hovedstyret i Norges Bank ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen som oljefondssjef. Torsdag 28.05 2020
Flere kanaler