Det opplyser Veterinærinstituttet i kveld.

I de fleste tilfellene der det bor flere hunder i samme dyrehold har bare en hund blitt syk.

Foreløbig er det usikkert hva som forårsaker sykdommen, og Veterinærinstituttet følger flere spor i samarbeid med Mattilsynet i håp om å finne svarene.

Flere kanaler