Det viser en fersk undersøkelse fra rusfeltets samarbeidsorgan, Actis.

Der går det også fram at seks prosent har følt seg utrygge på grunn av andre elevers rusbruk på skolen, mens fire prosent har opplevd at rusede elever har forstyrret undervisningen, melder VG.

Actis kaller utviklingen urovekkende.

Flere saker

Lærer at martyrdøden er «det viktigste i livet» Palestinske skolebarn lærer at martyrdøden er «det viktigste i livet». Tirsdag 12.11 2019
Flere kanaler