Mellom 20 og 40 prosent av de innsatte sitter alene på cella minst 22 timer i døgnet, viser rapporten. Tallet varierer fra dag til dag. I helgene sitter nesten halvparten, 45 prosent, av de innsatte isolert.

Fengselssjefen beklager og erkjenner at for mange er isolert i for stor grad.

Flere saker

Flere kanaler