0:00 | 0:43
Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Eldre lærerutdannede jobber i større grad utenfor skoleverket enn yngre.

20.500 lærerutdannede jobber i øvrige næringer, der helse- og sosialtjenester er den klart største næringen.

Flere saker

Flere kanaler