Rapporten slår fast at en avvikling av pelsdyrnæringen ikke vil ha like store økonomiske konsekvenser for kommunene og fylkene som først antatt.

Norsk pelsdyralslag reagerer og mener forskeren ikke burde vært ansvarlig for oppdraget, melder Nationen.

Forskeren står fast på at resultatene hun har kommet fram til er korrekte.

Flere kanaler