Det opplyser samferdselsminister Jon Georg Dale i et skriftelig svar han har sendt til Stortinget.

Kostnadene på bypakkene i Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand og Nord-Jæren er utelatt.

Flere kanaler