Gruva ligger i byen Teutschenthal. Ifølge tyske medier skal flere personer være skadd.

Arbeiderne er innesperret 700 meter under bakken, men de skal oppholde seg i et såkalt sikringsrom.

Flere saker

Lærer at martyrdøden er «det viktigste i livet» Palestinske skolebarn lærer at martyrdøden er «det viktigste i livet». Tirsdag 12.11 2019
Flere kanaler