Det er nå opp til Riksadvokaten å vurdere om sakene skal fremmes for Gjenopptakelseskommisjonen.

Domstoladministrasjonen sier de ikke kan utelukke at det er saker de ikke har oppdaget, og ber alle som tror de kan ha fått en gal dom om å ta det opp med gjenopptakelseskommisjone

Flere saker

Lærer at martyrdøden er «det viktigste i livet» Palestinske skolebarn lærer at martyrdøden er «det viktigste i livet». Tirsdag 12.11 2019
Flere kanaler