0:00 | 0:46
– Flere norske veteraner er nå oppgitt over situasjonen i Afghanistan.

Det sier generalsekretær i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner NVIO, Bjørn Robert Dahl, til P4-nyhetene. Dahl har selv tjenestegjort i landet.

- Kan virke forgjeves
På bare noen uker har Taliban tatt over makten i landet.

- Det er oppsiktsvekkende bilder vi nå får fra Afghanistan. Vi er overrasket hvor fort maktovertakelsen har gått og det er mange medlemmer som har kommet med spørsmål om hva vi gjør med de lokalt ansatte vi hadde i Afghanistan, sier Dahl.

Siden 2001 har over 9000 nordmenn tjenestegjort i Afghanistan.

- En begynner å lure på om det en var med på var forgjeves. Og på mange måter så kan en jo si det. Når det er sagt så fortjener både nordmenn og andre lands soldater en takk for å ha vært med på bidraget. For de gjorde en forskjell når de var der nede. Men Afghanistan som land har vel ikke vært helt klart for at NATO og USA trakk seg ut. Og så har en nok bommet på en del av forutsetningene som man la når en gikk inn for å bygge opp landet, påpeker Dahl.

- Mener du det var for tidlig å trekke seg ut nå?

- Da jeg fikk spørsmål da jeg kom tilbake fra Afghanistan i 2009 om hvor lenge utenlandske styrker måtte bli i landet svarte jeg "tjue år". Bakgrunnen for det var at de vi ofte mentorerte var godt voksne og jeg mente vi måtte følge opp de yngre afghanere og trene de. I tillegg var det få mentorer innenfor det sivile apparatet og det holder ikke bare med opplæring innen forsvar og politi, forklarer Dahl.

Spent på utviklingen
Afghanistanveteraner er nå spente på hvordan landet vil se ut framover.

-  Nå vet en ikke hva resultatet blir. Vi får se om Taliban nå er forskjellig fra gamle Taliban. Det var ikke denne retningen vi ønsket.