I Storbritannia vil pedofile som løslates fra fengsel utstyres med en sporingsbrikke.

Det er landets justisminister, Chris Grayling, som sier dette til avisen The Sun, der han varsler en prøveordning. Målet med det GPS-baserte sporingssystemet er at politiet kan se hvor kjente pedofile har oppholdt seg dersom det skulle komme rapporter om overgrep mot barn.

- Bør også gjøres i Norge
Justispolitiker Hans Frode Asmyhr fra Fremskrittspartiet mener Norge bør se nærmere på erfaringene fra Storbritannia.

- Jeg mener dette er et av flere tiltak vi må se på for å hindre at dømte pedofile begår overgrep på nytt, sier Asmyhr til P4 Nyhetene.

Frp mener pedofiles bevegelser ikke skal sjekkes i sanntid, men i ettertid når en konkret sak etterforskes. Selv om det er et prinsipp at man er fri når en dom er sonet, mener Asmyhr det stiller seg annerledes for pedofile:

- Alle undersøkelser viser at det er rimelig stor gjentakelsesfare for pedofile som slipper ut. Det som er vårt hovedformål her er å verne våre barn mot at det skjer nye overgrep, sier Asmyhr.